Privacy

Inhoudsopgave
I. Algemeen
II. Verantwoordelijke instantie
III. Jouw rechten
IV Verwerking van persoonsgegevens bij gebruik van onze website voor informatieve doeleinden
V. Verwerking van persoonsgegevens door middel van cookies
VI. Overige functies en aanbiedingen van onze website
VII.Contact
VIII. Registratie
IX. kopen of bestellen
X. Betalingsdienstaanbieders
XI. Gegevensoverdracht aan derden
XII. Aanmelden nieuwsbrief
XIII. Productaanbevelingen per e-mail
XIV. Gebruik van Google Analytics
XV. Gebruik van Facebook-pixel
XVI. Gebruik van YouTube-video's
XVIII. Facebook/Instagram-websites
XVIII. Routine verwijderen en blokkeren van uw persoonlijke gegevens
XIX. RECHT VAN BEZWAAR (Art. 21 DSGVO)

 

I. Algemeen
(1) Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website.
(2) De term "persoonsgegevens"; middelen met verwijzing naar de definitie van artikel 4
Nr. 1 van Verordening (EU) 2016/679 (hierna "Privacy" genoemd
of kortweg "GDPR"), alle gegevens die op u persoonlijk betrekking kunnen hebben.
Dit omvat bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, gebruikersgedrag. Met betrekking tot
andere termen, met name de termen "verwerking", "verantwoordelijke",
"Verwerker" en “Toestemming” verwijzen we naar de wettelijke
definities van gegevensbescherming van artikel 4 DSGVO.
(3) In principe verwerken wij alleen persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de verstrekking van een werkende website en de inhoud en diensten die wij aanbieden. De verwerking van persoonsgegevens vindt regelmatig plaats als u ons uw toestemming hebt gegeven in de zin van artikel 6, lid 1, zin 1, punt a) DSGVO of de verwerking door wettelijke voorschriften, in het bijzonder door een van de in artikel 6 Paragraaf 1 zin 1 letter b) tot en met f) DSGVO, is toegestaan.
(4) Uw persoonlijke gegevens worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de
opslag wegvalt. Opslag kan ook plaatsvinden als dit het gevolg is van nationale of Europese regelgeving waaraan wij zijn onderworpen. In dit geval worden de gegevens geblokkeerd of verwijderd als de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn is verstreken. Dit laatste geldt niet als verdere opslag van de gegevens voor het sluiten of uitvoeren van een contract nodig is.
(5) Voor zover wij voor individuele functies van onze website gebruik maken van dienstverleners die in opdracht toegang tot uw gegevens hebben voor reclamedoeleinden informeren wij u
hieronder in detail over de betreffende processen.

II Verantwoordelijke instantie

(1) Verantwoordelijk in de zin van artikel 4 nr. 7 DSGVO, de anderen in de lidstaten toepasselijke
gegevensbeschermingswetten en andere voorschriften die van toepassing zijn in de Europese Unie, evenals voor bepalingen met een gegevensbeschermingskarakter is:


Solidschuhwerk GmbH
Ehrenbergstrae 18.
78532 Tuttlingen, Duitsland,
Telefoon: +490746196120
E-mail: info@solidus.info

(2) Meer details over de verantwoordelijke instantie vindt u in ons colofon.

III. Jouw rechten
(1) U heeft ten aanzien van uw persoonlijke gegevens de volgende rechten:
het recht op informatie volgens artikel 15 DSGVO,
het recht op rectificatie op grond van artikel 16 DSGVO,
het recht op gegevenswissing volgens artikel 17 DSGVO,
het recht op beperking van de verwerking volgens artikel 18 DSGVO,
het recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens artikel 20 DSGVO,
het recht om bezwaar te maken volgens artikel 21 DSGVO,
het recht om een ​​gegeven toestemming op elk moment te kunnen intrekken zonder dat de
rechtmatigheid van de gegeven toestemming tot het moment van intrekking wordt beïnvloed.
(2) U hebt ook het recht om contact op te nemen met de voor ons verantwoordelijke functionaris voor gegevensbescherming of de toezichthoudende autoriteit (https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/) om over ons te klagen over de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

IV Verwerking van persoonsgegevens voor informatief gebruik van onze website
(1) Als u onze website bezoekt zonder u te registreren of naar anderen te verwijzen verzamelen we alleen de informatie over het verzenden van informatie ("informatief gebruik")
die uw webbrowser naar onze server verzendt.
Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u in staat te stellen onze website te bekijken en om stabiliteit en veiligheid te garanderen: IP-adres, datum en tijd van het verzoek, Tijdzoneverschil met GMT, website-inhoud, toegangsstatus (HTTP-status), verzonden hoeveelheid data, website opvragen, webbrowser, besturingssysteem, taal en versie van de browsers.
(2) De bovengenoemde gegevens worden ook opgeslagen in zogenaamde logbestanden op onze servers. Een opslag van deze gegevens samen met andere persoonlijke gegevens
van u vindt niet plaats.
(3) Het verzamelen en tijdelijk opslaan van het IP-adres is noodzakelijk om de weergave van onze website op uw eindapparaat mogelijk te maken. Hiervoor wordt uw IP adres opgeslagen voor de duur van uw bezoek aan onze website.
(4) De opslag van bovenstaande gegevens in logbestanden dient om de functionaliteit van onze website te optimaliseren en om onze informatietechnologiesystemen te beveiligen.
(5) Ons legitieme belang bij gegevensverwerking ligt in de bovengenoemde doeleinden.
Wettelijke basis voor het ophalen en tijdelijk opslaan van het hiervoor genoemde
gegevens en de logbestanden is artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f) DSGVO. De bovenstaande gegevens voor de terbeschikkingstelling van onze website worden verwijderd wanneer de betreffende sessie is beëindigd. Verzameling van bovenstaande gegevens voor het beschikbaar stellen van onze website en opslag in logbestanden zijn absoluut noodzakelijk voor de werking van onze website. Er is geen mogelijkheid om bezwaar hiertegen aan te tekenen.

 

V. Verwerking van persoonsgegevens door middel van cookies

(1) Wij gebruiken op onze website zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn toegewezen in of door uw browser en op de harde schijf van uw computersysteem geplaatst worden.
Met cookies kunnen we de prestaties en de inhoud van onze website verbeteren. Sommige
cookies zijn absoluut noodzakelijk voor de werking van onze website. Deze cookies
laat ons onder meer het voor u gemakkelijker maken om onze website te gebruiken en onze aanbiedingen effectiever maken en om het gebruiksvriendelijker te maken;
U te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website, zodat u toegangsgegevens niet opnieuw hoeft in te voeren;
De goederen die u in de virtuele winkelwagen heeft geplaatst op te slaan;

Toegang te verlenen tot beschermde delen van onze website;
Uw cookie-instellingen op te slaan en om herroepingsverklaringen te verwerken.

 

(2) We gebruiken twee soorten cookies op onze website: sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies zijn tijdelijke cookies die op uw computersysteem staan totdat u onze website verlaat. Sessie cookies zullen een zogenaamde sessie-ID opslaan, die wordt gebruikt om verschillende verzoeken van uw browser af te handelen en wordt toegewezen aan een gezamenlijke sessie. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit. Permanente cookies worden opgeslagen op uw harde schijf totdat u ze verwijdert, de cookies hun respectieve vervaldatums bereiken of wanneer u uw toestemming intrekt.

 

(3) Naast onze eigen cookies gebruiken we ook zogenaamde cookies van derden.
Dit zijn externe providers zoals Google, die wanneer u onze website gebruikt ook cookies op uw computersysteem  plaatst op zodat de externe providers diensten kunnen leveren die ze aanbieden.

 

(4) De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van van cookies is artikel 6 lid 1 zin 1 lit. b) DSGVO als de verwerking moet worden uitgevoerd van een contract of precontractuele maatregelen. In andere gevallen is de verwerking ofwel op basis van uw toestemming op grond van artikel 6 lid 1 lid 1 letter a) DSGVO of volgens artikel 6 par. 1 S. 1 lit. f) DSGVO om onze legitieme belangen in de optimale functionaliteit van onze website en een klantvriendelijke presentatie en evaluatie van uw bezoek te beschermen.

 

(5) U kunt uw browserinstellingen wijzigen voor het accepteren of weigeren van cookies van derden of alle cookies afzonderlijk. Wij wijzen u erop dat u mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken als u de functioneel essentiële cookies in uw browser deactiveert.

 

(6) We hebben een tool voor toestemmingsbeheer, CleverReach, op onze website
GmbH & Co. KG, Mühlenstraße 43, 26180 Rastede ("CleverReach") geïntegreerd waarin uw
toestemming voor gegevensverwerking of het gebruik van cookies of iets dergelijks
is opgenomen. U kunt deze tool gebruiken om uw toestemming te beheren voor bepaalde functionaliteiten van onze website, bijvoorbeeld met het oog op integratie van externe elementen of streaming inhoud, statistische analyse en bereikmeting en gepersonaliseerde advertenties toe te staan ​​of te weigeren. U kunt de tool gebruiken om uw toestemming voor alle functies te geven of te weigeren of uw toestemming te geven voor individuele doeleinden of individuele functies. De instellingen die u heeft gemaakt kunt u ook achteraf wijzigen.
De rechtsgrond voor het gebruik van de tool is artikel 6, lid 1, lid 1, letter c), letter f.) in combinatie met artikel 6 Paragraaf 3 zin 1 lit. a) en artikel 7 paragraaf 1 DSGVO. Onze legitieme belangen in de verwerking hebben betrekking op het opslaan van uw gebruikersinstellingen en voorkeuren
aangaande het gebruik van cookies en andere functionaliteiten. We bewaren je favoriete
instellingen in de Usercentrics-cookie voor een periode van één maand.

 

VI. Overige functies en aanbiedingen van onze website
(1) Naast het hierboven beschreven informatieve gebruik van onze website bieden wij verschillende diensten die u kunt gebruiken als u geïnteresseerd bent. Hiervoor is meestal de opgave van verdere persoonsgegevens noodzakelijk. We hebben deze gegevens dan nodig voor levering van de betreffende dienst. De bovenstaande principes zijn van toepassing op deze gegevensverwerking.

(2) In sommige gevallen gebruiken we externe dienstverleners om gegevens te verwerken, deze zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en in dienst genomen. Deze dienstverleners zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig door ons gecontroleerd. Voor zover persoonlijke
gegevens in het kader van diensten die wij samen met partners aanbieden aan derden worden doorgegeven, vindt u meer gedetailleerde informatie in de onderstaande beschrijvingen van de individuele diensten. Voor zover deze derden zijn gevestigd in een land buiten van de Europese Economische Ruimte kunt u meer informatie krijgen over de gevolgen van deze omstandigheid in de volgende beschrijvingen van de afzonderlijke diensten.


VII.Contact
(1) Als u per e-mail contact met ons opneemt, stuurt u ons Persoonlijke gegevens die per e-mail worden verzonden, deze worden opgeslagen.

(2) We hebben ook een contactformulier op onze website dat u kunt gebruiken om contact met ons op te nemen. De gegevens die u hebt ingevoerd, worden gebruikt en opgeslagen: e-mailadres, onderwerp, bericht.

 

(3) De gegevens worden alleen gebruikt om uw vragen te beantwoorden. Voor zover dit in deze privacyverklaring niet expliciet wordt vermeld, worden de gegevens niet doorgegeven aan derden. Daarnaast leggen wij uw IP-adres en het tijdstip van verzending vast.

 

(4) De verwerking van bovenstaande persoonsgegevens is uitsluitend voor verwerking van uw verzoeken.

 

(5) De verwerking van andere persoonsgegevens als gevolg van het gebruik van het contactformulier op onze website dienen om de veiligheid van onze informatietechnologie te waarborgen.

(6) Dit is ook ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Als u ons hiervoor toestemming heeft gegeven is de wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens Artikel 6 par. 1 zin 1 lit. a) AVG. Voor het overige is de rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f) AVG, met name in het geval dat we uw gegevens ontvangen die per e-mail worden verzonden. Voor zover u via uw e-mail tot het sluiten van een contract wilt komen, biedt artikel 6, lid 1, zin 1 lit. b) AVG een aanvullende wettelijke basis
hiervoor.

(7) Met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen worden de gegevens verwijderd zodra we uw verzoek definitief verwerkt hebben. Wanneer u per e-mail contact met ons opneemt kunt
u op elk moment bezwaar maken tegen de opslag van uw persoonlijke gegevens. Wij wijzen u erop dat uw verzoek in dat geval niet verder in behandeling kan worden genomen. U kunt uw toestemming of bezwaar intrekken door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat in de aanhef staat.

 

VIII Registratie (optioneel: maak een klantaccount aan)
(1) Om extra functies van onze website te gebruiken, bieden wij de mogelijkheid zich
te registreren door het verstrekken van persoonlijke gegevens. De gegevens zullen in een
invoermasker ingevoerd en naar ons verzonden en opgeslagen worden. De bij inschrijving gevraagde verplichte informatie is dienovereenkomstig gemarkeerd en moet volledig zijn anders weigeren we de registratie. De volgende gegevens worden verzameld als onderdeel van het registratieproces: voornaam, achternaam, e-mailadres, Straat, postcode, plaats, land, en eventueel wachtwoord.

(2) Op het moment van registratie worden het IP-adres en de datum en tijd van de registratie opgeslagen. Als onderdeel van het registratieproces wordt toestemming verkregen van de gebruiker om deze gegevens te verwerken.

 

(3) Registratie is vereist om bepaalde inhoud en diensten op onze website aan te bieden. We gebruiken de ingevoerde gegevens alleen voor de betreffende aanbieding of dienst of om de diensten te verlenen waarvoor u zich hebt geregistreerd om te gebruiken. Bij belangrijke wijzigingen in onze aanbiedingen, diensten of prestaties, bijvoorbeeld met betrekking tot de omvang van het aanbod of technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken we het e-mailadres dat is opgegeven tijdens de registratie om u hierover te informeren. De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is artikel 6 Paragraaf 1 zin 1 lit. a) AVG. Wat betreft de inschrijving voor de afsluiting of de uitvoering van een contract, daarvoor biedt artikel 6 (1) zin 1 lit. b) AVG een extra wettelijke basis.

 

(4) U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens te allen tijde intrekken. Zijn de gegevens voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van andere diensten vereist, en wordt voortijdige verwijdering van de gegevens gewenst dan is dat alleen mogelijk als er geen contractuele of wettelijke verplichtingen zich hiertegen verzetten.  Door de toestemming in te trekken wordt de rechtmatigheid van voorgaande handelingen en verplichtingen niet aangetast, dit heeft geen invloed op de verwerking.

 

(5) Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden als dit als onderdeel van de
contractverwerking noodzakelijk is.

 

(6) Als u ons uw toestemming hebt gegeven, is dit de wettelijke basis voor verwerking
van de gegevens Artikel 6 (1) zin 1 lit. a) AVG. Anders is de rechtsgrondslag artikel 6, lid 1, zin 1
lit. b) AVG.

 

(7) Wij verwerken en/of bewaren uw persoonsgegevens op een server van een externe provider in de Europese Unie. Dit zorgt ervoor dat de normen en voorschriften van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming worden nageleefd.

 

IX. kopen of bestellen
(1) Wij bieden u betaalde diensten aan op onze website. Daarvoor wij verwerken we de door u verstrekte persoonsgegevens.

 

(2) De verwerking wordt uitgevoerd met het oog op het opstellen en uitvoeren van een
contractuele relatie met u. Als u ons hiervoor toestemming heeft gegeven, dan is de rechtsgrondslag voor de verwerking Artikel 6 Paragraaf 1 Clausule 1 Letter a) AVG. Voor het overige is de rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, punt b) AVG.

 

(3) U kunt uw toestemming  voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Wij wijzen er op dat het niet mogelijk is om een contract af te sluiten zonder deze gegevens.

 

(4) De gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Dit is het geval wanneer wij uw persoonsgegevens voor de contractuele relatie niet meer nodig hebben. Er vindt geen verwijdering plaats als we wettelijk verplicht zijn om door te gaan met het opslaan van uw persoonsgegevens.

(5) Wij bieden u betaalde diensten aan op onze website, zonder dat het nodig is om te
registreren of het aanmaken van een klantaccount is vereist. Hiervoor moet je persoonlijke gegevens in een invoermasker invoeren. Deze gegevens worden naar ons verzonden. Verplichte informatie is dienovereenkomstig gemarkeerd en moet volledig zijn ingevuld. De volgende gegevens worden verzameld: voornaam, achternaam, e-mail, adres, straat, postcode, stad, land.

 

(6) Het IP-adres en de datum en tijd worden ook opgeslagen.

 

(7) De verwerking wordt uitgevoerd met het oog op het opstellen en uitvoeren van een
contractuele relatie met u. Als u ons hiervoor toestemming heeft gegeven, dan is de rechtsgrondslag voor de verwerking artikel 6 Paragraaf 1 Clausule 1 Letter a) AVG. Voor het overige is
de rechtsgrondslag voor de verwerking artikel 6, lid 1, zin 1, punt b) AVG.

 

(8) U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens te allen tijde intrekken. Zijn de gegevens voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van andere diensten vereist, en wordt voortijdige verwijdering van de gegevens gewenst dan is dat alleen mogelijk als er geen contractuele of wettelijke verplichtingen zich hiertegen verzetten.  Door de toestemming in te trekken wordt de rechtmatigheid van voorgaande handelingen en verplichtingen niet aangetast, dit heeft geen invloed op de verwerking.

 

X. Betalingsdienstaanbieder
(1) Om de betalingsverwerking uit te voeren, verzenden we de informatie die u ons verstrekt
aan Wallee AG, General-Guisan-Strasse 47, CH-8400 Winterthur (Zwitserland). Uw betalingsgegevens worden naar een server van onze betalingsdienstaanbieder Wallee in een adequaatheidsbesluit van de EU Commissie als veilig aangegeven derde land (Zwitserland) gestuurd en daar verwerkt. Dit zorgt ervoor dat de normen en voorschriften van de Europese
gegevensbeschermingswetten worden nageleefd.

 

(2) De overdracht van de betalingsgegevens en de verwerking door het bovenstaande Voor de verwerking van betalingen wordt gebruik gemaakt van een betalingsdienstaanbieder. Door het gebruik van een externe betalingsdienstaanbieder kunnen we u een selectie van verschillende betalingsmethoden aanbieden en daarmee de vormen van betalingsverwerking zowel voor u als voor ons flexibeler maken. Dit is tevens ons gerechtvaardigd belang. Voor zover jij ons hun toestemming hebben gegeven, is de rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens artikel 6, lid 1 S. 1 lit. a) AVG. Voor zover de verwerking van bovenstaande gegevens voor verwerking van de contractuele relatie wordt uitgevoerd, is de rechtsgrond artikel 6 lid 1 S. 1 lit. b) AVG. Voor het overige is de rechtsgrondslag artikel 6, lid 1, zin 1, punt f) AVG.

 

(3) Als u ervoor kiest om met "PayPal" te betalen als onderdeel van uw bestelproces worden uw persoonlijke gegevens automatisch doorgestuurd naar PayPal. PayPal is een aanbod van PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. PayPal neemt de functie over van een online betalingsdienstaanbieder en een trustee en biedt kopersbeschermingsdiensten.

De persoonlijke gegevens die naar PayPal worden verzonden, zoals voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres of andere gegevens die relevant zijn voor betalingsverwerking zijn noodzakelijk. Ze zijn verplicht om het koopcontract te verwerken net als persoonlijke gegevens in verband met de respectieve bestelling (zoals aantal artikelen, artikelnummer, factuurbedrag en belastingen en andere factuurgegevens).


De overdracht van uw gegevens is noodzakelijk voor de verwerking van betalingen via PayPal en
heeft tot doel uw identiteit te bevestigen en uw betalingsopdracht te administreren. De persoonlijke gegevens die naar PayPal worden verzonden, kunnen door PayPal worden verwerkt en naar kredietinstellingen gestuurd. Deze verzending is bedoeld voor identiteit en kredietcontrole.
U kunt het privacybeleid van PayPal lezen op: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

(4) Bij betaling via PayPal (automatische incasso/creditcard) of PayPal-aankoop op rekening
geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.à r.l. enz Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, verder.PayPal. Zij behoudt zich het recht voor om kredietrapporten te verkrijgen. Het resultaat van kredietcontrole wordt gebruikt door PayPal, rekening houdend met de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling bij het nemen van een beslissing over het verstrekken van de betreffende betaalmethode. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, hebben die hun basis in een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische
procedure. Adresgegevens worden bijvoorbeeld meegenomen in de berekening van de scorewaarden. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u in de PayPal Privacybeleid.

(5) Als u ervoor kiest om te betalen met "SOFORT Overschrijving” dan worden uw persoonlijke gegevens automatisch verzonden naar de SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland ("SOFORT"). SOFORT vervult de functie van een online betalingsdienstaanbieder die een cashless betaling voor producten en diensten verzorgt. De overdracht van uw gegevens is noodzakelijk voor de betalingsverwerking via SOFORT en heeft tot doel uw identiteit te bevestigen en uw betalingsopdracht te administreren.
SOFORT kan uw persoonsgegevens verstrekken aan gelieerde bedrijven en dienstverleners of onderaannemers, voor zover dit nodig is om aan de contractuele verplichtingen te voldoen of als de gegevens worden verwerkt in opdracht van de klant.
De door ons aan SOFORT doorgegeven persoonsgegevens worden door SOFORT onder omstandigheden doorgegeven aan kredietbureaus. Deze verzending heeft tot doel identiteits- en kredietcontroles en fraudepreventie uit te voeren.
Welke gegevensbeschermingsprincipes door SOFORT worden gebruikt bij het verwerken van uw gegevens kunt u vinden in de gegevensbeschermingsinformatie die u tijdens het betalingsproces hebt ontvangen en wordt weergegeven via “SOFORT Banking”. Meer informatie over de gegevensbeschermingsvoorschriften van SOFORT zijn hier te vinden:
https://www.klarna.com/sof

 

XI. Gegevensoverdracht aan derden
Om de goederen te kunnen leveren, geven wij de bestelgegevens door aan onze contractpartner (Schuh Volk oHG, Rechbergstr. 3, 79215 Elzach, Duitsland) en, indien van toepassing, voor degenen onder ons als transportdienstverlener in opdracht (DHL) als de goederen uit eigen voorraad zijn verstuurd.

 

XII. Aanmelden nieuwsbrief
(1) Op onze website is er de mogelijkheid om zich voor de ontvangst van een ​​gratis nieuwsbrief in te schrijven, waarmee wij u informeren over onze actuele en interessante aanbiedingen.
Om u aan te melden voor de nieuwsbrief hoeft u alleen uw e-mailadres in te voeren. Daarnaast wordt het volgende gebruikt voor het loggen van uw registratie:
IP-adres
Datum en tijd van registratie.

 

(2) Om u aan te melden voor onze nieuwsbrief, gebruiken we de zogenaamde dubbele opt-in
Procedure. Dit betekent dat wij u na uw registratie een e-mail sturen naar het opgegeven adres waarin we u vragen om te bevestigen dat u akkoord gaat met het verzenden van de nieuwsbrieven. Als u uw registratie niet binnen 24 uur bevestigt worden uw gegevens geblokkeerd en na een maand automatisch verwijderd.
Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op voor het versturen van de nieuwsbrieven. De rechtsgrondslag is Artikel 6 Paragraaf 1 Zin 1 Letter a) AVG. Uw e-mailadres zal opgeslagen blijven zolang uw abonnement op de nieuwsbrief actief is.

 

(3) U kunt uw toestemming voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken
afmelden voor de nieuwsbrief. U kunt uw toestemming intrekken door te klikken op de afmeldlink in de nieuwsbrief of per e-mail via het adres zoals vermeld in sectie II.

 

(4) We gebruiken de diensten van CleverReach GmbH Co. KG, Mühlenstrae 43, 26180 Rastede (“CleverReach”). Als onderdeel van de samenwerking met CleverReach verzenden we de informatie die u verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief.
Deze verzending vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lid 1, letter f) AVG en dient ons doel legitiem belang bij het gebruik van een promotioneel, veilig en
gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem. De gegevens die u verstrekt (bijvoorbeeld uw e-mailadres) worden opgeslagen op de CleverReach-servers in Duitsland en Ierland.


CleverReach gebruikt deze informatie voor verzending en voor statistische analyse van
de nieuwsbrief namens ons. Voeg voor de evaluatie van de verzonden e-mails worden zogenaamde webbakens of trackingpixels toegevoegd (afbeeldingsbestanden van één pixel) die op onze
website worden opgeslagen. Zo kunnen we bepalen of een nieuwsbriefbericht is geopend en welke
links indien nodig zijn geklikt. Via deze zogenaamde conversietracking analyseren we ook of, na het klikken op de link in de nieuwsbrief, een eerdere gespecificeerde actie (bijvoorbeeld aankoop van een product op onze website) heeft plaatsgevonden.


De gegevens worden alleen in gepseudonimiseerde vorm verzameld en niet met uw andere
persoonsgegevens gekoppeld. Een directe persoonlijke referentie is daarom uitgesloten.
Het verwerkingsdoel van de gegevens is beperkt tot de statistische analyse van onze
nieuwsbrief campagnes. De resultaten van deze analyses gebruiken we voor toekomstige nieuwsbrieven die zo geoptimaliseerd en aangepast aan de individuele interesses van de ontvanger kunnen worden. We zijn een bestelovereenkomst aangegaan met CleverReach, deze doet er alles aan om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en dit niet door te geven aan derden.
U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het ontvangen van nieuwsbrieven. U kunt annuleren
door te klikken op de afmeldlink in elke nieuwsbrief-e-mail, er is een afmeldfunctie beschikbaar op onze website of per e-mail naar het adres vermeld in sectie II.
Meer informatie over het volgen van CleverReach-nieuwsbrieven vindt u hier:
https://www.cleverreach.com/de/funktions/reporting-und-tracking/
U kunt het privacybeleid van CleverReach hier bekijken: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

 

XIII. Productaanbevelingen per e-mail
(1) Als we uw e-mailadres ontvangen in verband met de aankoop van goederen
hebben, zullen we u regelmatig per e-mail informeren over productaanbevelingen, zelfs als u zich
niet hebt geabonneerd op een nieuwsbrief. We geven je graag meer informatie en soortgelijke aanbiedingen die voor u gemaakt zijn op basis van uw eerdere bestellingen bij ons.

 

(2) De wettelijke basis voor het verzenden van de nieuwsbrief als gevolg van de verkoop van goederen is artikel 7 lid 3 UWG en artikel 6 lid 1 lid 1 letter f) AVG. Je e-mailadres wordt dit
Doel opgeslagen totdat u bezwaar maakt tegen het verzenden van de nieuwsbrief.

 

(3) Als u geen productaanbevelingen meer van ons wilt ontvangen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het verzenden van de nieuwsbrief, zonder dat u iets anders hoeft te doen dan uw toestemming in te trekken door te klikken op de afmeldlink die in elke nieuwsbrief-e-mail en op onze website staat, via een uitschrijffunctie of per e-mail naar de contactgegevens vermeld in sectie II.

 

XIV Gebruik van Google Analytics
(1) Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited met statutaire zetel te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Google Analytics maakt ook gebruik van cookies om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt.
(2) We gebruiken Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()" om geanonimiseerde verzameling van IP-adressen te garanderen. Uw IP-adres zal daarom binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere Staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte alleen in verkorte vorm worden verzonden, in een vorm waarin geen conclusies kunnen worden getrokken over uw identiteit.
Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd, daar bewerkt en ingekort in het kader van Google Analytics. In dit geval wordt het verzonden IP-adres niet gecombineerd met andere gegevens van Google.


Namens ons zal Google de informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, rapporten over de website-activiteit voor ons samen te stellen en om andere diensten te verlenen met betrekking tot het gebruik van de website.
De met behulp van Google Analytics verzamelde gegevens worden voor een periode van 24 maanden bewaard.

(3) U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw voorkeuren dienovereenkomstig in te stellen in uw browsersoftware of door uw toestemming in te trekken in onze toestemming beheertool.
U kunt meer informatie over Google Analytics vinden via de volgende links:
Servicevoorwaarden voor Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/de.html
Overzicht van gegevensbescherming: https://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html
Verklaring gegevensbescherming: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

(4) We gebruiken Google Analytics om onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. We kunnen de verkregen statistieken gebruiken om het aanbod te optimaliseren en het interessanter te maken voor jou als gebruiker. Rechtsgrond voor het gebruik van Google Analytics is Artikel 6 Paragraaf 1 Clausule 1 Letter a) AVG. U kunt uw toestemming in de toestemmingsbeheertool op elk moment met effect voor de toekomst terugtrekken.
Google verwerkt uw persoonsgegevens ook op servers in de VS. De gegevensoverdracht is gebaseerd op standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de EU (Google-kadervoorwaarden voor gegevensoverdracht).

 

XV. Gebruik van Facebook-pixel
(1) We gebruiken de Facebook-pixel van Facebook op onze website (Facebook Ireland
Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Ierland). Als je op een van onze op Facebook
geplaatste advertenties klikt wordt het gekoppelde doeladres van de advertentie ingevuld en
Facebook-pixel toegevoegd. Als onze website gegevensoverdracht naar Facebook toestaat wordt er een cookie voor u geplaatst, die wordt gelezen en verzonden door de Facebook-pixel.
(2) Facebook kan door evaluatie van de door de Facebook-pixel gegenereerde gegevens
bepalen welke bezoekers van onze website de doelgroep vormen voor het tonen van advertenties. Wij gebruiken daarom de Facebook-pixel om groepen en interesses op Facebook te targeten en advertenties weer te geven ("Aangepaste doelgroepen"). Verder kunnen we de effectiviteit van statistische advertenties op Facebook evalueren door te bepalen of een bezoeker door
een advertentie op Facebook werd doorgestuurd naar onze website.

 

(3) De gegevens die via Facebook-pixels worden verwerkt, zijn voor ons anoniem. De gegevens zijn opgeslagen en verwerkt door Facebook. Meer informatie over gegevensverwerking van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

 

(4) De wettelijke basis voor het gebruik van Facebook-pixels is artikel 6, lid 1, lid 1, letter a) AVG.
U kunt uw toestemming op elk moment intrekken in de tool voor toestemmingsbeheer en deze voor de toekomst intrekken.
Facebook verwerkt uw persoonsgegevens ook op servers in de VS., de gegevensoverdracht is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de EU
(Facebook EU Data Transfer Addendum).


XVI Gebruik van YouTube-video's
(1) We hebben YouTube-video's ingesloten op onze website die direct vanaf onze website worden afgespeeld. YouTube is een dienst van Google Ireland Limited, gevestigd in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google").
Deze video's zijn geïntegreerd in de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus", d.w.z. er worden geen gegevens over u naar YouTube verzonden als u de video's niet afspeelt. Pas als u de video's afspeelt worden de in paragraaf 2 genoemde gegevens verzonden. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.
(2) Door de website te bezoeken, ontvangt YouTube de informatie dat je de overeenkomstige subpagina van onze website hebt bezocht. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount biedt waarmee u bent ingelogd, of er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bent ingelogd bij Google, worden uw gegevens gekoppeld. Als u niet wilt worden geassocieerd met uw profiel op YouTube moet u uitloggen voordat u een video activeert.
YouTube gebruikt cookies, slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt ze voor doeleinden als reclame, marktonderzoek en/of het op behoeften gebaseerde ontwerp van haar website.
Een dergelijke evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) voor verstrekking van op behoeften gebaseerde advertenties en rond andere gebruikers van het sociale netwerk om u te informeren over uw activiteiten op onze website.
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u rechtstreeks contact moet opnemen met YouTube om dit uit te oefenen.

(3) De wettelijke basis voor het gebruik van YouTube-video's is artikel 6, lid 1, clausule 1 letter a)
AVG. Meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de
Meer informatie over de verwerking door Google vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.
Daar krijgt u ook meer informatie over uw rechten in dit verband en kunt u opties instellen om uw privacy te beschermen. Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook op servers in de VS. De gegevensoverdracht is gebaseerd op standaard contractbepalingen goedgekeurd door de EU (Google
Algemene voorwaarden voor gegevensoverdracht).

 

XVIII. Onze Facebook/Instagram-websites
(1) Naast onze eigen website hebben we ook online aanwezigheid op Facebook / Instagram beheerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (hierna: Facebook-website).
Wanneer u onze Facebook-website bezoekt, slaat Facebook automatisch persoonsgegevens van u op zoals uw IP-adres en de opgevraagde Webpagina's. Facebook verwerkt deze gegevens onder meer om gebruiksprofielen en voor reclame- en analysedoeleinden aan te maken. Instagram is ook een product van de Facebook-groep van bedrijven.
Gedetailleerde informatie over de gegevensverwerking door Facebook vindt u in het gegevensbeleid van Facebook en het cookiebeleid van Facebook. Gedetailleerde informatie over gegevensverwerking op Instagram door Facebook vindt u in het privacybeleid van Instagram.

 

(2) Facebook biedt ons samengevatte statistieken voor onze Facebook-website, om ons te helpen begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze berichten of andere inhoud (zogenaamde "pagina-inzichten").
We ontvangen bijvoorbeeld informatie van Facebook over het aantal mensen of accounts dat
onze berichten op Facebook hebben bekeken, erop hebben gereageerd of erop is gereageerd, evenals geaggregeerde demografische en andere informatie die ons in staat stelt iets te doen aan interacties met onze Facebook-website.
Een voorbeeld van hoe Facebook-statistieken voor ons worden verwerkt, kunt u hier zien. De statistieken worden ons door Facebook in geanonimiseerde vorm ter beschikking gesteld. wij bij de
Evaluatie van de statistieken niet mogelijk (indien nodig kunnen we uw profielfoto gebruiken
Wijs een like toe aan onze Facebook-website als je je leuk vindt
informatie voor Facebook-websites hebben ingesteld op "openbaar").
We gebruiken de statistieken die Facebook ons verstrekt om bezoekersgedrag te analyseren
Analyseren en indien nodig. voor de plaatsing van doelgroepgerichte advertenties.

(3) Indien persoonsgegevens voor het aanmaken van samengevatte statistieken ook of uitsluitend verwerkt worden door Facebook, dan zijn wij samen met Facebook verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking.
Wij werken daarom samen met Facebook voor verwerkingen die worden gedeeld qua verantwoordelijkheid, waarvoor een overeenkomst volgens artikel 26 AVG (gegevensbescherming basisverordening) is gesloten.
Deze overeenkomst regelt in wezen dat Facebook hierbij voorrang heeft en verantwoordelijk is om u meer informatie te verstrekken over gezamenlijke verwerking en u in staat stellen om uw rechten onder de AVG uit te oefenen (Recht op informatie, correctie, overdraagbaarheid en verwijdering van uw gegevens, alsmede op bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens en beperking van de verwerking en uw recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit).
De inhoud van de overeenkomst met nadere informatie over uw rechten, bezwaar maken en uw voorkeuren om uw gegevens te beschermen vindt u hier:
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data


U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Facebook via de het verstrekte online contactformulier. Facebook verwerkt uw persoonsgegevens ook op servers in de VS. De gegevensoverdracht is gebaseerd op standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de EU (Facebook EU Data Transfer Addendum).

(4) Met onze Facebook-website beschermen wij onze belangen in het kader van een belangenafweging van gerechtvaardigde belangen bij een zo klantgericht mogelijke presentatie van onze aanbiedingen en diensten. We verzamelen ook zelf gegevens op onze Facebook-website zoals
persoonsgegevens als u contact met ons opneemt via bijvoorbeeld Facebook Messenger. Deze
gegevens die vrijwillig door u zijn verstrekt worden alleen gebruikt om uw vraag te beantwoorden.
Wettelijke basis voor gegevensverwerking in verband met onze Facebook website en de statistische evaluaties die we van Facebook ontvangen, is artikel 6 p 1 zin 1 lit. f) AVG.
Als uw contact gericht is op het sluiten van een contract of precontractuele maatregelen dan is artikel 6, lid 1, zin 1, lit. b) AVG de aanvullende wettelijke basis.

 

(5) Voor meer informatie over onze gegevensverwerking verwijzen wij u naar ons
algemeen privacybeleid. U kunt uw rechten uitoefenen in verband met verwerkingsactiviteiten die van invloed zijn op onze gezamenlijke verantwoordelijkheid met Facebook, deze gelden ook voor ons. In dit geval zullen we onmiddellijk op uw verzoek reageren en het naar Facebook doorsturen om tijdig opheldering te verzorgen.

 

XVIII. Routinematig verwijderen en blokkeren van uw persoonlijke gegevens
(1) Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens alleen voor de periode die nodig is om het doel van opslag te bereiken of tot de vervaldatum van wettelijke bewaartermijnen waaraan wij zijn onderworpen.
(2) Wegens commerciële en fiscale regelgeving zijn wij verplicht om zakelijke brieven en boekhoudkundige documenten voor een periode van maximaal tien jaar te bewaren. Als de verwerking van uw persoonsgegevens voor het aangaan van een contract of contractverwerking niet langer nodig is dan worden uw gegevens alleen gebruikt om te voldoen aan wettelijke vereisten en gedurende die bewaartermijnen opgeslagen.

 

XIX. RECHT VAN BEZWAAR (Art. 21 AVG)
Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van ons zwaarder wegend gerechtvaardigd belang
belangen in het kader van een belangenafweging overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, punt f) AVG
proces, hebt u, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie te allen tijde het recht om voor de toekomst kosteloos bezwaar te maken tegen deze verwerking.


Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken om direct marketing uit te voeren hebt ook te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking voor dergelijke doeleinden en om kosteloos bezwaar te maken tegen reclame met ingang van de toekomst. Dit geldt ook voor
profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing. Gelieve uw bezwaar te richten aan de verantwoordelijke genoemd in sectie II (bijvoorbeeld per e-mail).