Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen en in te trekken.

De opzegtermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons hiervan op de hoogte stellen (Schuh Volk oHG, Rechbergstr. 3, 79215 Elzach, Duitsland, telefoon: +49 7681 6511, e-mail: solidus@schuhvolk.de) met een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) over uw
besluit om dit contract te herroepen.

U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, maar dit
is niet verplicht. Om de opzegtermijn te halen, volstaat het dat u de kennisgeving verzendt
voor het einde van de herroepingstermijn.


Gevolgen van herroeping
Als u dit contract herroept, zijn wij u alle betalingen verschuldigd die wij van u ontvangen
hebben, inclusief de bezorgkosten (exclusief de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u heeft gekozen voor een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de kennisgeving van uw herroeping door ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde
betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij u met
ons uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in geen geval zullen voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht.


We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen terug hebben ontvangen
of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, afhankelijk van
welke eerder is. U dient de goederen snel en in elk geval uiterlijk na veertien dagen na de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping, naar ons terug te sturen of overhandigen. De deadline is gehaald als u de goederen terugstuurt voordat deze termijn van veertien dagen is verstreken.


Wij dragen de kosten van het terugzenden van de goederen. Waardevermindering van de goederen komt enkel voor uw rekening indien deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling die niet noodzakelijk is voor het onderzoeken van de aard, kenmerken en werking van de goederen.


Voorbeeld herroepingsformulier

(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

Op
Schoen Volk oHG
Lange St. 38-42
79183 Waldkirch
E-mail: solidus@schuhvolk.de

Ik/wij (*) herroep/herroepen hierbij het door mij/ons gesloten contract (*) met betrekking tot de aankoop van de volgende goederen (*)/ het verlenen van de volgende dienst (*)

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

Naam consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening consument(en) (alleen indien melding op papier)

datum

_________________________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.