DE

Data beschermingsverklaring

Bescherming van de gegevens
Vervolgens informeren wij u over onze privacy policy. Hier vindt u alle informatie over het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens in het gebruik van onze website.Wij voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming voor Duitsland. Deze verklaring kunt u op elk gewenst moment ophalen op onze website. 

Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij het communiceren per email) beveiligt is en geen toegang door derden kan worden verleend.  

Het gebruik van contactgegevens voor commerciĆ«le reclame is uitdrukkelijk verboden,tenzij we eerder onze schriftelijke toestemming hebben gegeven of als er al een zakelijke relatie is. De provider en alle personen genoemd op deze website verbieden hierbij elk commercieel gebruik en de openbaarmaking van hun gegevens. 

Persoonlijke gegevens 
U kunt onze website zonder opgave van persoonlijke gegevens bezoeken. Voor zover van onze zijde persoonlijke gegevens (zoals naam, adres of e mailadres)gevraagd worden,wordt dit zoveel mogelijk op vrijwillige basis gedaan. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wanneer tussen u en ons, een contractuele relatie tot stand wordt gebracht, of deze inhoudelijk gewijzigd moet worden of u bij ons een aanvraag indient,verzamelen wij uw persoonlijke gegevens voor onze doeleinden(voorraadgegevens).Wij verzamelen,verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens, voor zover dit noodzakelijk is, voor het gebruik van de website (gebruikgegevens). Alle persoonlijke gegevens worden opgeslagen slechts zo lang als noodzakelijk is voor dit doel (verwerking van uw aanvraag of proces van een contract). Hier worden fiscale en commerciƫle opslagperioden in aanmerking genomen. In opdracht van de bevoegde autoriteiten kunnen wij informatie verstrekken over data (voorraadgegevens) voor zover dit noodzakelijk is voor doeleinden van de rechtshandhaving,veiligheid,aan de wettelijke taken van de autoriteiten voor constitutionele gegevensbescherming of de militaire inlichtingendienst,of aan de handhaving van eigendomsrechten bevorderlijk is.

Recht op informatie
U heeft het recht om rechtstreeks en kostenloos te beschikken over informatie m.b.t. uw eigen persoonsgegevens. U heeft het recht om op ieder gewenst moment in de toekomst zonder opgave van redenen te herroepen. Voor wijzigingen neemt u contact met ons op via onze contactgegevens uit het Impressum.